drzewo genealogiczne rodziny Umińscy, Madalińscy, Morawscy, Kucharscy, Jendryczka, Łopacinscy, Braunek, Karłowscy

Ignacy, Nepomucen Madaliński

*25-11-1838 Chlewiska par. Kaźmierz 
(data i miejsce urodzenia)
+13-05-1912 Śrem 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Inne:
Spółdzielczy Bank Ludowy im. Księdza Piotra Wawrzyniaka w Śremie

Początki dziejów Banku sięgają 1850 roku, kiedy to działacze Ligi Polskiej założyli Towarzystwo Oszczędności i Pożyczek Wekslowych, przekształcone w roku 1873 w Bank Ludowy w Śremie (m.in.przez Ignacego Madalińskiego, Nikodema Kucharskiego i ks.Piotra Wawrzyniaka). Pierwsza siedziba mieściła się przy ul.Farnej 4 - w kamienicy Madalińskich. Już od 1874 roku dyrektorem i „duszą" banku został ks. Piotr Wawrzyniak - wielki społecznik, patriota, działacz Towarzystwa Przemysłowego i innych organizacji społecznych skupiających Polaków, którzy na polu ekonomicznym bronili się przed pruską ekspansją. Znaczenie Banku Ludowego urosło szczególnie, gdy w 1894 roku nasiliła się działalność germanizacyjna. Rezultaty pracy organicznej i działających na jej rzecz organizacji pozwoliły nie tylko zachować tożsamość narodową, ale także stały się podstawą budowy niepodległego państwa polskiego po I wojnie światowej.
z Archiwum Pańswowego w Poznaniu:
akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Kaźmierz, sygn. 8 (1838 r.), str. 10 - 11, akt nr 98.
USC:
Urząd Stanu Cywilnego Śrem nr 138/1912
Multimedia:
   
Polecane strony: Strona Rodu Chełmickich  Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich  Potomkowie Sejmu Wielkiego
moje firmowe strony o drukarkach: Online  Etykiety ogrodnicze    sklep z akcesoriami dla Szkółek   SEIKO drukarki igłowe i rejestratory czasu
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" firmy PL-SOFT S.C