odpis aktu urodzenia
tłumaczenie: "Wyciąg z ksiąg metrycznych kościoła parafialnego Mąkoszyn:
Mąkoszyn, roku 1828, dnia 23 października,
Ja, Michał Jabłoński, proboszcz, ochrzciłem dziecię imieniem Antoni Tytus, syna Urodzonych [tj. szlachty] Antoniego Umińskiego, dziedzica i Wiktorii z Jabłońskich, prawowitych małżonków,
urodzonego tegoż roku, dnia 26 lipca.
Chrzestnymi byli Tomasz Drzewiecki, dziedzic i Marianna Drzewiecka."