Nazwa zdjęcia
"Działo się w mieście Zgierzu dnia trzynastego stycznia Tysiąc osiemset pięćdziesiątego roku ....zawarte zostało religijne małżeństwo między Tytusem Umińskim Młodzianem synem Antoniego zmarłego i Wiktoryi z Jabłońskich Małżonków Umińskich urodzonym w Mąkoszynie a teraz w Zgierzu zamieszkałym z własnych funduszów utrzymującym się, lat dwadzieścia jeden liczącym a Rozalią Bajer (Bawarowską) panną córką Jana zmarłego i Anieli z Radziątkowskich w Zgierzu urodzoną i tamże przy Matce zamieszkałą lat szesnaście mającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ...w Kościele Parafialnym Zgierskim....Akt ten stawiającym i świadkom przeczytany przez Nich podpisany został.
podpisy: Antoni Umiński (Antoni Tytus)
R.Bawarowska, świadkowie i Proboszcz Zgierski"