20stycznia2
w mieszkaniu przy ul.20 Stycznia w Bydgoszczy