Bajer Maryanna - akt chrztu
"Działo się w mieście Zgierzu dnia 23 kwietnia tysiąc osiemset trzydziestego drugiego roku, o godzinie piątej po południu stawił się Jan Bajer piekarz lat czterdzieści dwa majacy w Zgierzu zamieszkały, w obecności Jana Kranz piekarza lat trzydzieści cztery mającego i Antoniego Butrzow lat dwadzieścia siedm mającego w Zgierzu zamieszkałych, okazał nam dziecię płci żeńskiej, urodzone w Zgierzu dnia 20 marca roku bieżącego o godzinie jedenastej w wieczór z jego małżonki Anieli z Radziątkowskich lat dwadzieścia pięć mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadano imiona Maryjanna Rozalia, a rodzicami chrzesnemi byli wspomniany Jan Kranz i Justyna Bygner. Akt ten stawiającemu i świadkom przeczytany, który wraz ze mną podpisali"