akt-malrzenstwa-Antoni Uminski Pelagia Ostrowska
Data: 1858

16/ 1858
Kłodawa i Strzałków
Działo się w Kłodawie dnia szóstego Sierpnia Tysiąc ośmsetpięćdziesiąt ósmego roku o godzinie dziesiątej z rana. Wiadomo czynimy, że w przytomności świadków Andrzeja Latalskiego Zastawnika lat sześćdziesiąt pięć i Macieja Radziątkowskiego przy familii zostającego lat siedemdziesiąt siedm, liczących, obu tu osiadłych na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Antonim Umińskim wdowcem po Rozalii z Bawarowskich w Strzałkowie w dniu piątym Lutego bieżącego roku zmarłej, urodzonym w Grabowie z Antoniego i Wiktoryi z Jabłońskich małżonków Umińskich Burmistrzów, w Zgierzu zmarłych, Strzelcem w wsi Strzałkowie Parafii Radomsk (ob. Radomsko L.U.) zamieszkałym, lat trzydzieści mającym, Pelagią Ostrowską Panną, córką Wiktora w Zabokrzekach zmarłego i Teofili z Kozerskich teraźniejszej Kudlickiej, małżonków Ostrowskich właścicieli, tu osiadłej, w Różycach zrodzoną w Kłodawie przy Matce zamieszkałą, lat osiemnaście liczącą. Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzie w dniach dwudziestym piątym Kwietnia

drugim i dziewiątym Maja roku bieżącego o godzinie w pół do dwunastej z rana w Kościołach Parafialnych Kłodawa i Radomsk; jakoteż zezwolenie ustne obecnej niniejszemu aktowi Matki nowozaślubionej i Zezwolenie Rządu Gubernialnego

Warszawskiego z daty dwunastego, dwudziestego czwartego Czerwca bieżacego roku Numer Czterdzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt trzy, i sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery. Małżonkowie nowi oświadczają, iż umowy

przedślubnej urzędownie nie zawarli. Akt ten stawiającym i świadkom odczytany, został przez nich i nas podpisany.
W. Hlerski ? Prob. Kłod.
Umiński Antoni, Pelagia Ostrowska
Teofila Kudlicka, Andrzej Latalski
Maciej Radziątkowski