Brunon_Uminski Zgierz akt zgonu nr 57/1846
Archiwum Państwowe w Łodzi